ورود
فلسفه تشکیل فراسوی بی نهایت:
همه انسان ها هدف از زندگی خود را رسیدن به موفقیت می دانند. ولی تنها گروه اندک در این راه موفق می شوند. آگاهی وباور به اصول موفقیت ،دلیل اصلی کسب موفقیت می باشد.موفقیت قواعد بسیار ساده ای دارد که باید آموخت و در زندگی آنرا اجرا نمود. در فراسوی بی نهایت ما از اصول موفقیت می گوئیم. فراسوی بی نهایت با ارائه جامع ترین خدمات موفقیت از طریق برگزاری سمینارهای عمومی ، اجرای کلاس های تخصصی، ارائه مشاوره و چاپ و نشر کتاب، مجله و سی دی تلاش می نماید تا در جاده موفقیت، همراهی مطمئن برای همه باشد.
فردای زیبای من... جایی ست که باید آنرا ساخت آنقدر باید بزرگ شد که جهان در زیر پایمان کوچک شود. حق ما بینهایت شدن است. "شروعی تا بینهایت شدن" به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.. سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداوامت و پشتکار حاصل می شود.