ورود

باورها چه هستند؟

 

باورها چه هستند؟

باورها يك سري تفكرات هستند، كه به زندگي معنا مي‌بخشند و راهنماي ما در تنگناها و مشكلات مي‌شوند. باورها ادراك ما از هستي را مي‌سازند . باور یا عقیده، فکری است که انسان به درستی آن یقین دارد و آن را به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته و قبول کرده است و از آن به عنوان مقیاس و ملاک و معیار سنجش و قضاوت درباره افراد، پدیده‌های پیرامونش و حتی رخدادهای جهان هستی استفاده می‌کند. در لغت‌نامه، باور، به معنای انتخاب کردن و برگزیدن و برتری دادن نیز به کار می‌رود، که ملاک مقایسه و سنجش خوب و بد قرار می‌گیرد .

قدرت باور

باور و اعتقاد شما فرمانده مغز شماست. و زماني كه فكر مي‌كنيد چيزي درست است، باور شما به مغز فرمان مي‌دهد به دنبال حقايقي باشد كه از اعتقادات شما پشتيباني كند .

اين بدان معناست كه اگر شما باور داشته باشيد كه در زندگي موفق هستيد اينگونه خواهد بود. اگر شادي، رفاه و سلامتي را باور داشته باشيد نيمي از اين رقابت را برده‌ايد. و در اين هنگام مغز شما بدنبال حقايقي مي‌گردد كه از اعتقادات شما پشتيباني كند .

به عبارت ديگر باور و اعتقاد يكي از قوي‌ترين نيروهايي است كه مي‌توانيد از آن براي رسيدن به برتري استفاده كنيد .

بي ترديد افرادي را كه بوسيله باور خود توانمند شده‌اند و از موانع بزرگ گذشته‌اند ديده‌ايد. علت موفقيت آنها باور عميقي است كه داشته‌اند. باورتان مي‌تواند به شما كمك كند به منابع عميقي كه در درون شما وجود دارد دست پيدا كنيد. و در نهايت به هدف مطلوب برسيد.

آيا از اعتقادات خود براي رسيدن به هدفتان استفاده مي‌كنيد؟ آيا تا به حال در مورد اثر رواني داروها شنيده‌ايد؟ افراد زيادي از بيماري‌هاي سخت شفا پيدا كرده‌اند بدون اينكه دارو يا درمان معتبري داشته باشند. تحقيقات نشان داده است كه اكثر پزشكان در سراسر دنيا براي بيمار داروهايي را تجويز مي‌كنند كه فقط به بهبود شرايط جسمي‌اش كمك مي‌كند. ولي براي بيماري درماني محسوب نمي‌شود. از اين حرف‌ها نتيجه مي‌گيريم كه دارويي كه به بيمار خورانده يا تزريق شده سبب بهبود او نشده است! پس علت اينكه اين بيماران لباس عافيت به تن مي‌كنند چيست؟ پاسخ ساده است ايمان و اعتقادي كه بيمار به قدرت شفا بخش دارو دارد سبب بهبود او مي‌شود! مي‌بينيد كه باور انسان چقدر قدرتمند مي‌تواند باشد .

 حال اگر باورهاي منفي را در زندگي روزمره خود راه دهيد چه مي‌شود؟ اگر فكر كنيد شما نمي‌توانيد به خوبي همكار يا رقيب خود باشيد، پس اينگونه هم خواهد شد. آيا اگر ديگران را قوي‌تر از خود بدانيد و خود را در برابر آنها ضعيف پنداريد، اصلاً مي‌توانيد به موفقيت برسيد؟ و افكاري مانند عقب بودن از ديگران كمكي به شما در زندگي خواهد كرد؟

يك حقيقت وجود دارد «‌آن چه بدست مي‌آوريد همان چيزي است كه مي‌پنداريد». حتي اگر در حرفه‌اي كه به آن مشغول هستيد بسيار ماهر باشيد، اگر خود را ضعيف و ناتوان پنداريد بي شك شكست به سراغ شما خواهد آمد. چون مغز شما بدنبال اطلاعاتي مي‌گردد تا از اعتقادات شما پشتيباني كند. شايد اين صحبت‌ها نسخه علمي قانون جاذبه باشد، قانوني كه به ما مي‌گويد:

       «آن چه بدست مي‌آوريد همان چيزي است كه به آن اعتقاد داريد»

فردای زیبای من... جایی ست که باید آنرا ساخت آنقدر باید بزرگ شد که جهان در زیر پایمان کوچک شود. حق ما بینهایت شدن است. "شروعی تا بینهایت شدن" به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.. سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداوامت و پشتکار حاصل می شود.