ورود
لیست کلاس های ما در لیست زیر آمده است. درصورت تمایل برای شرکت در این سمینار ها، بروی لینک انتخاب کلیک نموده و مراحل ثبت نام را ادامه دهید.
 نام کلاسجزئیاتزمان کلاس هاطول دورهمهلت ثبت نامآدرسثبت نام
1مهارتهای زندگی آشنایی با مهارتها و قابلیت هایی که برای موفقیت در زندگی لازم می باشد.دو شنبه ها 18-164 جلسه 2 ساعتهحدنصاب رسیدن کلاستبریز-خیابان علامه طباطبائی(چایکنار) بعد از پل سنگی- ساختمان بیر-طبقه سوم- واحد cثبت نام
2مهارتهای تصمیم گیریارتقاء مهارتهای تصمیم گیری موثر در زندگی دوشنبه ها 20-182جلسه 2 ساعتهحدنصاب رسیدن کلاستبریز-خیابان علامه طباطبائی(چایکنار) بعد از پل سنگی- ساختمان بیر-طبقه سوم- واحد c ثبت نام
3هنر شاد زیستناصول چگونه شادبودن وداشتن احساس رضایت از زندگیسه شنبه 20-181 جلسه 2 ساعتهحدنصاب رسیدن کلاستبریز-خیابان علامه طباطبائی(چایکنار) بعد از پل سنگی- ساختمان بیر-طبقه سوم- واحد cثبت نام
4تفکر مثبتیادگیری اصول تفکر مثبت برای داشتن زندگی موفقسه شنبه18-161 جلسه 2 ساعته حدنصاب رسیدن کلاستبریز-خیابان علامه طباطبائی(چایکنار) بعد از پل سنگی- ساختمان بیر-طبقه سوم- واحد cثبت نام
5بامن اینگونه سخن بگوئیداصول ایجاد روابط رضایت بخش بین من و دیگران از طریق زبان گفتگویکشنبه18-161 جلسه 2 ساعته حدنصاب رسیدن کلاستبریز-خیابان علامه طباطبائی(چایکنار) بعد از پل سنگی- ساختمان بیر-طبقه سوم- واحد cثبت نام

انصراف
      
   
فردای زیبای من... جایی ست که باید آنرا ساخت آنقدر باید بزرگ شد که جهان در زیر پایمان کوچک شود. حق ما بینهایت شدن است. "شروعی تا بینهایت شدن" به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.. سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداوامت و پشتکار حاصل می شود.