ورود
لیست سمینار های ما در لیست زیر آمده است. درصورت تمایل برای شرکت در این سمینار ها، بروی لینک انتخاب کلیک نموده و مراحل ثبت نام را ادامه دهید.
 نام سمینارجزئیاتتاریخ برگزاریمهلت ثبت نامآدرسثبت نام
1تستتست 11394/07/011394/07/15تبریزثبت نام
2     ثبت نام
3     ثبت نام
4     ثبت نام
5     ثبت نام
6     ثبت نام

انصراف
      
   
فردای زیبای من... جایی ست که باید آنرا ساخت آنقدر باید بزرگ شد که جهان در زیر پایمان کوچک شود. حق ما بینهایت شدن است. "شروعی تا بینهایت شدن" به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.. سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداوامت و پشتکار حاصل می شود.