ورود

نوع مطلب
عنوان
شرح
نام کاربر
بارگذاری فایل
بستن صفحه
2425

مؤفقيت از ديدگاه ناپلئون هيل - بخش1

 

تو مي تواني...

2426

مؤفقيت از ديدگاه ناپلئون هيل - بخش2

 

چيزي به نام...

2411

حل مسئله - بخش 1

 

در زندگي روزمره...

2527

موفقيت و نشاط

 

مطمئن باشيد كه ...

مطالب
کتاب ها
داستان و شعر
فایل های چند رسانه ای
اسلاید ها
آپلود مطالب
فردای زیبای من... جایی ست که باید آنرا ساخت آنقدر باید بزرگ شد که جهان در زیر پایمان کوچک شود. حق ما بینهایت شدن است. "شروعی تا بینهایت شدن" به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.. سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداوامت و پشتکار حاصل می شود.